North Wales, SSSART Trawsfynydd Multi Terrain 8 Miler

Sunday 13th April 2025


Event Details

****Cymraeg isod****

Beautiful multi terrain 8.6 mile race around Trawsfynydd lake in Eryri/Snowdonia national park. A mostly fast course with one challenging hill on a mixed tarmac and fast trail course. The Race will be under the Welsh Athletics / UK Athletics Rules.

All proceeds are in aid of the South Snowdonia Search and Rescue Team. The team is run entirely by volunteers, who are on callout 24 hours a day, 365 days a year to help those in need in the local area. The team is a charity, dependent on donations from the public, and the proceeds of the race will provide vital funds.

Starting by the Magnox Power Station Car Park at 12:00 on Sunday, 13th April 2025. Grid reference SH69052 37960, post code LL41 4DT; what3words ///siblings.gain.performed

 • Open to athletes 17 and over
 • Until Monday 15th April 2024 £18 UKA affiliated / £20 non-affiliated then £24 UKA affiliated/£26 non affiliated
 • Maximum 400 runners
 • Chip timed
 • Collect number & chip on the day
 • Fully marshalled
 • Water stations
 • Commemorative coaster
 • 8.6 miles / 175m ascent Mixed tarmac and trails

Plus Kids 1m race £3 – register on the day at 10.30 am run starts at 11.10 am.

***********************************************************************************************************************************************************

Ras 8.6 milltir aml-dir hardd o amgylch llyn Trawsfynydd ym mharc cenedlaethol Eryri. 

Cwrs cyflym yn bennaf gyda un bryn heriol, ar lwybr tarmac a cymysg. 

Bydd y Ras yn dilyn rheolau Athletau Cymru/UK Athletics.

Mae'r elw i hyd yn cael ei roi fel rhodd i Tîm Chwilio ac Achub De Eryri. Mae'r tîm yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, sydd ar alwad 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i helpu'r rhai mewn angen yn yr ardal leol. Elusen yw’r tîm, yn ddibynnol ar roddion gan y cyhoedd, a bydd elw’r ras yn darparu arian hanfodol ar ei gyfer.

Cychwyn ger Maes Parcio Gorsaf Bwer Magnox am 12:00 ddydd Sul, 13 Ebrill 2025. Cyfeirnod grid SH69052 37960, cod post LL41 4DT; what3words ///siblings.gain.performed

 • Agored i athletwyr 17 oed a throsodd
 • Tan dydd Llun 15ed Ebrill 2024 £18 Aelodau  UKA / £20 heb gyswllt UKA
 • Yna bydd yn £24 aelodau UKA/£26 heb gyswllt UKA
 • Uchafswm o 400 o redwyr
 • Chip wedi'u hamseru
 • Casglwch rif a chip ar y diwrnod
 • Gorsafoedd wedi eu staffio yn llaw 
 • Gorsafoedd dŵr
 • Matiau diod coffaol
 • 8.6 milltir / esgyniad 175m
 • Tarmac cymysg a llwybrau pridd

Ras 1m Plant £3 – cofrestrwch ar y diwrnod am 10.30 am rhediad yn dechrau am 11.10 yb

Entry Options - Age 17 & over on Sun 13 Apr 2025
Entries close Sun 13 Apr 2025 12:30
Entry
Available £26.00 Enter

UK Athletics members will receive a £2 discount at checkout.

Availability
345 Remaining
Dates
Starts
Sun 13 Apr 2025 at 12:00
Contact Info
Siân Evans
Ask a Question?
Location
Post Code : LL41 4DT